Participarea la Programele Top Tier Life presupune sesiuni one-on-one, în care Facilitatorul și Clientul se întâlnesc, precum și activități între sesiuni în care Clientul are de făcut anumite exerciții agreeate de comun acord în timpul sesiunilor individuale, cu scopul de a pune în practică cele dobândite.

Desfășurarea Programelor1 presupune stabilirea unei relații de parteneriat între cele două părți: Facilitatorul și Clientul. Pentru ca această relație să fie eficientă și clientul să obțină maximum de beneficii, ea se bazează pe compatibilitate/rezonanță și încredere între cele două părți, precum și pe următoarele principii care o guvernează:

Principiul Respectului reciproc - respectul unul față de celălalt, ca persoane, precum și respectul pentru timpul fiecăruia.

Principiul Confidențialității - pe de o parte cu privire la materialele furnizate, tehnicile și instrumentele utilizate și la conținutul acestora, iar pe de altă parte cu privire la subiectele conversațiilor și a datelor și informațiilor furnizate în timpul sesiunilor.

Conversațiile purtate în cadrul sesiunilor sunt private și confidențiale. Este interzisă înregistrarea acestora sau divulgarea subiectelor care fac obiectul lor.

Niciuna dintre părți nu este îndreptățită să dezvăluie conținutul conversațiilor din timpul sesiunilor, cu excepția situațiilor prevăzute de legile în vigoare.

Clientul nu are dreptul să dezvăluie sau să distribuie către terțe persoane conținutul materialelor sau tehnicile și instrumentele utilizate în cadrul Programelor.

Va rugăm să citiți cu atenție Termenii și condițiile prezentate pe site care completează prezentul document.

Datele și informațiile, inclusiv informațiile personale, furnizate în cadrul și în scopul desfășurării Programelor sunt confidențiale, Facilitatorul angajându-se să mențină și să protejeze confidențialitatea acestora.

Principiul Sincerității și Seriozității - relația dintre Facilitator și Client se întemeiază pe încredere și deschidere. Pentru obținerea de rezultate este necesar ca informațiile dezvăluite în cadrul sesiunilor să fie reale și adevărate, dezvăluite cu sinceritate, seriozitate și în mod complet, ambele părți angajându-se la aceasta.

Principiul Efortului Personal Asumat - Clientul înțelege și este de acord că participarea la oricare dintre Programe presupune atât o investiție financiară cât și una de timp din partea sa. Pentru a obține rezultatele convenite în cadrul Sesiunii de Introducere, Clientul este de acord să dedice timp pentru prezentarea și participarea sa la sesiuni, precum și pentru completarea materialelor primite, între sesiuni. Totodată, Clentul este de acord cu plata sumei reprezentând contravaloarea Programului ales.

Free Discovery Session

Dacă ești interesat de unul dintre Programe și vrei să înțelegi dacă ți se potrivește, trimite o solicitare prin e-mail, potrivit instrucțiunilor de pe site din pagina fiecăruia dintre programe.

În termen de 24 de ore lucrătoare vei primi la adresa de e-mail indicată pentru corespondență un mesaj prin care voi propune data și ora pentru Free Discovery Session.

Free Discovery Session constă într-o convorbire telefonică, la un moment convenit de comun acord, este gratuită, nu există vreo obligație de a participa la vreunul dintre Programe în urma ei, este privată și confidențială.

Durata este de aproximativ 30 minute, fără întreruperi sau distrageri.

Scopul este de a ne cunoaște și de a determina unde te afli din punctul de vedere al carierei și în viață, precum și unde îți propui să ajungi.

În funcție de interesul și rezultatul la care dorești să ajungi și de compatibilitate, îți voi propune ce program Top Tier Life ți se potrivește și îți voi comunica alte detalii care îți sunt necesare.

Dacă în urma acestei convorbiri telefonice, ajungem la concluzia că putem lucra împreună cu privire la situația respectivă, stabilim data primei sesiuni.

Disclaimer

Sesiunile nu reprezintă terapie sau consiliere juridică, financiară sau medicală. Pentru astfel de situații te invit să te adresezi unui psiholog/psihiatru, consultant fiscal, medic sau unui avocat în cadrul unui contract de asistență juridică, după caz.

Rezultatele obținute depind de fiecare Client în parte și sunt responsabilitatea acestuia. Clientul este responsabil de dedicarea și atenția din timpul sesiunilor și de aplicarea cunoștințelor dobândite în vederea obținerii de rezultate.

1. Program - oricare sau mai multe dintre Programele Top Tier Life: Career Potential, Professional Competitive Advantage, Professional Values și Career Roadmap.