Services for Law Firms

Pe o piață dificilă și competitivă caracterizată de reducerea bugetelor clienților și a cheltuielilor în sectorul public, de schimbări frecvente ale nevoilor clienților precum și ale legislației, firmele de avocatură sunt obligate să se adapteze din mers pentru a putea face față tuturor acestor factori disruptivi.

Toate acestea pun o presiune crescândă asupra partenerilor și echipelor lor pentru menținerea poziției câștigate în mulți ani de muncă.

Pe fondul acestei realități, aproape că nu trece o lună fără știri despre parteneri sau grupuri de parteneri care își abandonează firma pentru a începe o noua firmă sau a se alătura unei alte echipe.

Comunicatele de presă cu privire la aceste plecări sunt redactate într-o manieră diplomatică care anunță, de cele mai multe ori, doar plecarea. În spatele cuvintelor însă, justificările care determină o ruptură, uneori după foarte mulți ani împreună, sunt: invocarea disputelor cu privire la sumele cuvenite, lipsa de direcție sau viziune, conflictele de management, ciocnirile privind valorile, filozofiile și preocupările legate de productivitatea și profitabilitatea firmei.

Cele mai de succes și dinamice firme de avocatură au anumite caracteristici sau semne distinctive care le asigură supraviețuirea pe termen lung pe piață: claritate, direcție și viziune, valori și cultură organizațională.

S-a structurat deja la nivelul firmelor de avocatură cu vechime pe piața româneacă o cultură organizațională informală asemănătoare modelului din business, însă pentru sustenabilitate este necesar ca aceasta să se transforme într-un model formal.

Dintre componentele care contribuie la crearea unei culturi organizaționale solide câteva constituie fundamentul acesteia: viziunea, valorile, practicile și oamenii.

Viziunea ghidează valorile organizației și îi dă acesteia un scop. Orice decizie a angajaților este orientată de acel scop. Atunci când viziunea este profund autentică și afișată în mod clar poate conduce la orientarea clienților, furnizorilor și altor părți interesate.

Valorile sunt elementul de bază al culturii organizaționale. Ele oferă un set de instrucțiuni cu privire la comportamentele și mindset-ul necesare pentru a împlini acea viziune și influențează atât strategia de comunicare internă, cât și comportamentul intern.

Valorile fundamentale sunt principiile adânc înrădăcinate care ghidează toate acțiunile unei organizații; ele servesc ca îndrumători în conduita angajaților. Odată descoperite și asumate, acestea trebuie menționate cât mai des posibil, până devin o realitate cunoscută de fiecare angajat și este obligatorie respectarea lor de către toți membrii organizației, începând cu CEO-ul și terminând cu internul. Ele nu pot fi compromise indiferent de motiv, chiar dacă este vorba de un câștig economic pe termen scurt. Valorile fundamentale sunt un element de distincție și de unicitate.

Desigur, valorile sunt de mică importanță dacă reprezintă doar o simplă înșiruire de cuvinte care sună frumos și nu sunt autentice și consacrate în practicile unei companii. Dacă o organizație susține că “oamenii sunt cel mai mare avantaj al nostru”, ar trebui să investească în oameni în moduri concrete. Și indiferent de valorile unei organizații, ele trebuie să fie întărite în procesul de evaluare a performanței și în politicile de promovare și să fie integrate în principiile de funcționare ale vieții cotidiene din cadrul firmei.

Nici o companie nu poate construi o cultură coerentă fără oameni care fie împărtășesc valorile sale de bază, fie posedă disponibilitatea și capacitatea de a îmbrățișa aceste valori. De aceea, cele mai mari firme din lume au și unele dintre cele mai stricte politici de recrutare.

În mediul competitiv de astăzi aflat în continuă schimbare, amplificat de progresul tehnologic, talent management a devenit un imperativ strategic pentru succesul unei firme de avocatură.

Așteptările din ce în ce mai mari de a crește performanța și eficiența fac ca dezvoltarea și îmbunătățirea continuă a anumitor abilități și competențe să devină principalul factor care conduce la succes.

Extrem de importante, multe dintre competențele necesare pentru o practică de succes - inclusiv conducerea, dezvoltarea afacerilor, supravegherea și așa-numitele “soft skills” - rămân a fi dezvoltate individual dat fiind că nu sunt abordate în facultatea de drept, deși influențează semnificativ rezultatele firmei.

Toate acestea devin elemente care favorizează consolidarea poziției, diferențierea de concurență și consolidarea relației cu clienții.

Serviciile noastre cuprind:

  • identificarea și alinierea valorilor partenerilor la valorile firmei,
  • identificarea și alinierea valorilor membrilor echipei, atât în cadrul echipei cât și cu valorile firmei,
  • tehnici de comunicare - feedback,
  • delegarea,
  • productivitate și managementul timpului.

Deoarece credem că doar serviciile personalizate au impact pozitiv asupra mediului de lucru și a posibilităților de dezvoltare a membrilor echipei și, implicit, asupra succesului firmei, dacă vreți să folosiți serviciile noastre pentru creșterea performanței și pentru dezvoltarea ablilităților avocaților colaboratori, contactați-ne aici.