Services for Legal Departments

Pe o piață dificilă și competitivă caracterizată de schimbări frecvente ale nevoilor clienților precum și ale legislației, departamentele de legal sunt obligate să se adapteze din mers pentru a putea face față tuturor acestor factori disruptivi.

Toate acestea pun o presiune crescândă asupra directorilor departamentelor juridice și ale membrilor acestora care sunt nevoiți să facă față atât unei legislații în continuă schimbare, cât și proiectelor din ce în ce mai complexe de la nivelul companiei în care își desfășoară activitatea.

Pe acest fond, una dintre provocările majore ale unui director de departament juridic este cea a construirii și menținerii unei echipe extraordinare formată din oameni excepționali. Doar cu o astfel de echipă obiectivele generale ale companiei pot fi atinse și interesele acesteia sunt apărate și protejate.

Și pentru asta este necesar ca atât mediul de lucru cât și posibilitățile de dezvoltare ale oamenilor să fie în atenția sa. În ceea ce privește mediul de lucru, componenta asupra căreia directorul de departament juridic poate interveni este cea a armonizării valorilor membrilor echipei. Este vorba despre valori ca element fundamental al culturii organizaționale, acele principii adânc înrădăcinate care ghidează toate acțiunile unei organizații și care servesc ca îndrumători în conduita angajaților.

Atunci când valorile membrilor echipei cu privire la muncă sunt aliniate între ele și aliniate cu valorile organizației în care aceștia își desfășoară activitatea, mediul de lucru este unul propice performanței. Oamenii vin cu plăcere la serviciu, sunt mai amabili și mai deschiși la solicitările clienților interni și mai eficienți în efectuarea lucrărilor, crește productivitatea.

Pe piața muncii, în general, se remarcă o lipsă a talentelor, ceea ce face ca, din ce în ce mai mult, angajatorii să fie interesați pe de o parte de atragerea talentelor, iar pe de altă parte de reținerea în cadrul companiei a talentelor pe care deja le au.

În acest context general, recunoașterea, dezvoltarea și retenția talentelor în echipă este unul dintre obiectivele unui director de departament juridic.

Cel mai valoros bun al unui leader sunt oamenii care deja lucrează în echipa sa. Cum îi puteți ajuta să-și actualizeze seturile de competențe existente, să-și dezvolte abilități diferite și să devină mai eficienți și mai productivi? Poate că este vorba despre instruire în tehnologie nouă, în mutarea oamenilor în roluri diferite sau adăugarea de responsabilități… fiecare are ceva la care să devină mai bun sau pe care să îl aprofundeze.

Și nu uitați nici propria dezvoltare… ca director al departamentului juridic, ce ați vrea să dezvoltați, să aprofundați, asupra cărui aspect doriți să lucrați?

Găsiți modalități de măsurare a succesului. Acesta este unul dintre cele mai grele lucruri pe care le poate realiza departamentul juridic în exercițiul de stabilire a obiectivelor deoarece specificul activității sale este, uneori, greu de subsumat specificului activității companiei.

Activitatea departamentului juridic este dificil a fi măsurată în ceea ce privește rezultatele ca numar de șaibe realizate pe minut sau ca inovații care au condus la patente sau creșterea semnificativă a producției. În drept, de pe vremea romanilor, nu prea au mai fost invenții, ci doar adaptări și dezvoltări ale acelor principii și instituții care rezistă de mai bine de două mii de ani.

Cum măsurați succesul? Poate că este o reducere procentuală a cheltuielilor într-o anumită zonă sau o creștere a timpului de răspuns. Ar putea fi volumul actelor revizuite cum ar fi numărul contractelor încheiate pe parcursul anului. Fiecare obiectiv pe care l-ați setat trebuie să aibă un anumit tip de măsurare asociat cu acesta.

Una dintre tendințele actuale în măsurarea performanței este cea care urmărește eliminarea indicatorilor de performață și introducerea unor criterii care se referă la abilitățile pe care un angajat le are.

Serviciile noastre cuprind:

  • identificarea și alinierea valorilor membrilor echipei, atât în cadrul echipei cât și cu valorile organizației,
  • tehnici de comunicare - feedback,
  • delegarea,
  • productivitate și managementul timpului,
  • evaluarea performanței.

Deoarece credem că doar serviciile personalizate au impact pozitiv asupra mediului de lucru și a posibilităților de dezvoltare a membrilor echipei și, implicit, asupra succesului departamentului juridic, dacă vreți să folosiți serviciile noastre pentru creșterea performanței, dezvolatarea abilităților membrilor echipei, menținerii talentelor și creșterea prestigiului departamentului juridic, contactați-ne aici